Thi công nội thất gỗ An Cường ở 605 N03 – T5 Ngoại Giao Đoàn